Вимірювальні прилади

Стиснене повітря часто розглядається в якості одного з трьох основних ресурсів, які використовуються в промисловості.

На жаль, в процесі стиснення електрична енергія спожита компресором перетворюється в тепло (приблизно 90%), таким чином вартість стисненого повітря стає високою. Виходячи з цього, споживач повинен контролювати кількість згенерованого та величину втрат повітря.

Ще однією серйозною проблемою, яка наносить шкоду мережам та обладнанню - це вода, сконденсована в результаті стиснення.

Де виміряти параметри стисненого повітря?


Ми пропонуємо Вам  продукцію виробника мірного обладнання CS Instruments, а саме:

- Детектори витоків

- Масовий калориметричний витратомір

- Датчик пункту роси

а також

- Станції та аналізатори повітря та газу