Вимірювальні прилади

У цьому розділі Ви знайдете продукцію виробника обладнання CS Instruments: утразвукові детектори витоків, масові калориметричні витратоміри, датчики пункту роси, тиску, станції та аналізатори повітря і газів, а також додаткові комплектуючі та аксесуари до цих приладів.

Вимірювальні прилади дуже важливі у роботі будь-якої системи, техніки чи навіть цілого підприємства. Основне призначення вимірювального приладу полягає у наочному відображенні показників об’єкту вимірювання у притаманних йому одиницях обчислення. Також ці прилади можуть мати функцію фіксування замірів та показників і функцію сигналу, якщо перевищено граничні значення параметру. Деякі пристрої мають функцію автоматичного регулювання роботи усього механізму залежно від зафіксованих показників.

При купівлі будь-якого вимірювального пристрою варто врахувати такі його характеристики:

  • діапазон вимірювань
  • поріг чутливості, тобто яке найменше значення вимірювальної величини може зафіксувати цей пристрій
  • загальна чутливість
  • точність – наскільки показники приладу збігаються з реальними значеннями вимірювальних величин
  • стабільність (сталість) – здатність пристрою зберігати свої характеристики у заданих межах та протягом певної тривалості експлуатації.

У пропозиції ПНЕВМАТ Ви знайдете перевірені та надійні вимірювальні прилади високої якості. За будь-якими питаннями та консультацією можете звернутися до наших фахівців.

Стиснене повітря часто розглядається в якості одного з трьох основних ресурсів, які використовуються в промисловості.

На жаль, в процесі стиснення електрична енергія спожита компресором перетворюється в тепло (приблизно 90%), таким чином вартість стисненого повітря стає високою. Виходячи з цього, споживач повинен контролювати кількість згенерованого та величину втрат повітря.

Ще однією серйозною проблемою, яка наносить шкоду мережам та обладнанню - це вода, сконденсована в результаті стиснення.

Де виміряти параметри стисненого повітря?


Ми пропонуємо Вам  продукцію виробника мірного обладнання CS Instruments, а саме:

- Детектори витоків

- Масовий калориметричний витратомір

- Датчик пункту роси

а також

- Станції та аналізатори повітря та газу